Супница с половником на подносе "V.Bossano"

29 000 руб.